“Wat wij niet kunnen voelen ,

                     kunnen we ook niet helen".

 Counselling

Coaching

Tera Mai / Tachyon Reiki

Energetische massage

Theta DNA healing

EFT/ tappen